KELİME-İ TEVHİD VE ANLAMI

 

zoom
Kelime-i Tevhid; "La- ilahe- illa- Allah" kelimesine
 kelime-i tevhid denir. "La" olumsuzluk, inkar
( Hayır, red ediyorum, kabul etmiyorum ) anlamını taşır.
 "İlahe" kelimesi bünyesinde dört anlamı barındırır.
 İlah;
 
 

          -İbadet edilen,

          -Kanun koyan,

          -Rızası gözetilen,

          -İyiliği beklenen,

   anlamlarına gelir. "İlla" istisna edatıdır

(Sadece, ancak kabul ediyorum anlamına gelir).

"Allah" , (Allah...).

   Kelime-i Tevhid, günümüzde genel anlamı ile

"Allah'tan başka ilah yoktur" diye

Türkçe'ye çevrilir.

 Peki ilah ne demektir.

İlah'ta arapça bir kelimedir.

 İlahtan kastedilen

 mana nedir ?

  İlah kelimesinin dört anlamı vardır dedik.

Şimdi her bir anlam ile K.Tevhid'i

Türkçe'ye çevirelim : Allah'tan başka ilah yoktur.

 

   1- Allah'tan başka "ibadet edilecek" yoktur :

 Biz mü'minler ineklere ( hindular gibi...),

 putlara, heykellere (hıristiyanlar gibi...),

 dünyaya, paraya... vs değil, sadece

Allah'a kul olur, ona ibadet ederiz.

 

   2- Allah'tan başka " kanun koyucu " yoktur :

 Biz mü'minler Allah'ın kanunları dışında

başka bir kanunukabul etsek, kanun koyan;

ilah demek olduğuna göre bizlerde o

kanunları kabul edersek, onu

(Allah'ın dışında kanun koyanı) ilah kabul etmiş oluruz.

 Bu da şirk olur, Allah'a ortak koşmak olur.

 Bu da Allah'ın affetmediği, ebedi

cehennemlik yapan iki büyük günahtan biridir

(Allah'ü Teala, kendine ortak koşanları

( müşrikleri) ve kul hakkını

( yetim malı yiyeni, iltimasçıyı...)

asla affetmemektedir.

 Diğer günahları isterse af eder, isterse etmez...)

   Allah'u Teala'nın kanunları :

 Namaz kıl, oruç tut, zikir çek...

gibi emirler ve içki içme

rüşvet yeme, şirk koşma, gıybet etme... gibi haramlardan

( yasaklardan) oluşur.

 Kim ki emredilen farzı yasaklar,

yasaklanan haramı serbest bırakırsa,

 Allah'ın kanunlarını beğenmeyip,

kendisi o ilahi kanunların muhalifine,

 zıttına kanun koyarsa, o kişi ilah,

 o kişinin kanunlarını kabul edende müşrik olur...

 

   3- Allah'tan başka "rızası gözetilecek" yoktur.

Bir mü'min bir eylemini,

bir fiilini yapar, gerçekleştirirken tek bir amaca yönelmelidir :

Allah'ın rızasını kazanmaya ...

Yapılan bir iyilik

( sadaka vermeden, birine söylenen tatlı bir söze kadar...)

veya kılınan bir namaz... gösteriş, kula yaranma hevesini...

güdüyorsa, kişi "

La İlahe İlla Allah" değil, "La İlahe İlla Ali, Veli..."

demiş olur, en azında ağzı ile olmasa

 bile niyeti, fiili ile. Bu ise şirk olur.

 

   4- Allah'tan başka "iyiliği beklenecek" yoktur:

 Mü'min, müdür, amir, patronundan...

 değil, iyiliği sadece Allah'tan bekler.

Eğer bu kişilerin bize iyiliği dokunmuşsa

unutulmamalıdır ki bu Allah'ın bize iyilik yapmak için

bu kulları vasıta olarak

 kullandığı anlamına gelir yani iyiliği yapan Allah,

vasıta kılınan müdür, vali,

başkan, doktor ... olmuş olur.

K. Tevhid çok genel anlamları içerir ve hayatımızın her alanını,

 her fiilimizi, eylemimizi ve niyetimizi kapsar.

Cennete girmenin formülü

 o nedenle K. Tevhid kabul edilmiştir.

 K. Tevhid'e göre yaşamalı ki sonunda

ilahımız olan,

tek ve bir olan mabudumuzun cennetine girebilelim.

    

                                     

                                                              

 

                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                                          

                                        

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !